Urbanism

Documente Tip Document
F01 – cerere pentru emiterea certificatului de urbanism De completat
F07 – cerere pentru prelungire valabilitate certificat de urbanism De completat
F08 – cerere pentru emiterea autorizatiei de construire-autorizatie de desfiintare De completat
F12 – cerere pentru prelungirea valabilit╞tii autorizatiei de construire-autorizatie de desfiintare De completat
F13 – comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor (către emitentul autorizaţiei de construire) De completat
F14 – comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor (către Inspectoratul teritorial în construcţii) De completat
F15 – comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor (către emitentul autorizaţiei de construire) De completat
F16 – comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor (către Inspectoratul teritorial în construcţii) De completat
Procedura receptie LUCRARI+anexe De completat

Attachments