Hotararile Autoritatii Deliberative

HCL 26 din 26.03.2020 – Unele masuri in cadrul programului pentru scoli (lapte, corn si fructe)
HCL 25 din 26.03.2020 – Aprobare cont de executie a bugetului local
HCL 24 din 26.03.2020 – Insusirea bunurilor care apartin domeniului public si privat al comunei 
HCL 23 din 26.03.2020 – Modificare HCL nr.2/2020 privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public 
HCL 22 din 26.03.2020 – Masuri referitoare la debitorul SC UBERTY GENERAL SUPPLY & SERVICES SRL 
HCL 21 din 26.03.2020 – Realocarea unor prevederi bugetare in bugetul local al comunei Livezeni in scopul combaterii pandemiei cauzate de COVID-19
HCL 20 din 03.03.2020 – Aprobare buget actualizat Sistem de canalizare Livezeni
HCL 19 din 19.02.2020 – Ajustare preturi apa potabila si canalizare AQUASERV
HCL 18 din 19.02.2020 – Masuri dosar executional SC IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCURESTI
HCL 13 din 19.02.2020 – Regulament pentru activitatea colectarii selective a deseurilor
HCL 12 din 19.02.2020 – Aprobare SF si ITE capela mortuara Poienita
HCL 11 din 19.02.2020 – Aprobare SF si ITE canalizare Poienita, Ivanesti si Sanisor.pdf
HCL 8 din 23.01.2020 – Venit minim garantat
HCL 7 din 23.01.2020 – Aprobare imprumut canalizare Livezeni
HCL 6 din 23.01.2020 – Contributie salubrizare
HCL 5 din 23.01.2020 – Prelungire scrisoare de garantie avans canalizare
HCL 4 din 23.01.2020 – Stabilire impozite 2020
HCL 3 din 23.01.2020 – Modificare si completare organigrama
HCL 2 din 23.01.2020 – Actualizare inventar bunuri din dom. public
HCL 1 din 23.01.2020 – Aprobare PUG 2020