Hotararile Autoritatii Deliberative

Anexa nr. 4 la HCL nr. 58
Anexa nr. 3 la HCL nr. 58
Anexa nr. 2 la HCL nr. 58
Anexa nr. 1 la HCL nr. 58
HCL nr. 58 din 3 noiembrie 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Livezeni, județul Mureș pe anul 2022
HCL nr. 57 din 3 noiembrie 2022 privind participarea în cadrul Programului de realizare a pistelor pentru biciclete finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu,
pentru obiectivul „Piste dedicate circulației de biciclete în comuna Livezeni,județul Mureș”
HCL nr. 56 din 3 noiembrie 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Livezeni pentru perioada noiembrie 2022 – ianuarie 2023
Anexa nr. 4 la HCL nr. 55
Anexa nr. 3 la HCL nr. 55
Anexa nr. 2 la HCL nr. 55
Anexa nr. 1 la HCL nr. 55
HCL nr. 55 din 26 octombrie 2022 privind rectificarea bugetuluilocal al comunei Livezeni, județul Mureș pe anul 2022.
HCL nr. 54 din 13 octombrie 2022 privind aprobarea valorii cotizației aferente anului 2023 a Comunei Livezeni către „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de
Transport Public Târgu Mureș”.
HCL nr. 53 din 13 octombrie 2022 privind aprobarea depunerii proiectului„Dezvoltarea infrastructurii TIC pentru administrația publică din Comuna Livezeni,
județul Mureș” în vederea finanţării prin Plan Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C10 – Fondul Local, Operaţiunea I.1.2 Asigurarea infrastructurii pentru
transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC, componenta TIC – runda 2.
HCL nr. 52 din 13 octombrie 2022 privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 57 din 24 noiembrie 2021 privind aprobarea
Planului strategic de dezvoltare locală al comunei Livezeni pentru perioada 2021-2027

ANEXA 3 la HCL nr.51
ANEXA 2 la HCL nr.51
ANEXA 1 la HCL nr.51
HCL nr.51 din 15.09.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Livezeni, județul Mureș pe anul 2022.
HCL nr.50 din 15.09.2022 privind actualizarea DALI și a indicatorilor tehnico-economice ai investiției „Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Livezeni,
județul Mureș – str. Capelei și str. Speranței”;
HCL nr.49 din 15.09.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Construire capelă mortuară Ivănești,
comuna Livezeni, jud. Mureș”;
HCL nr.48 din 15.09.2022 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrarea taxei speciale de salubrizare în județul Mureș pentru finanțarea sistemului
de management integrat al deșeurilor solide menajere și similare în județul Mureș și a nivelului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022, în comuna Livezeni, județul Mureș;
HCL nr.47 din 30.08.2022 privind desemnarea unui reprezentant și unui membru supleant ai Consiliului Local al comunei Livezeni, în comisiile de evaluare a probei de interviu
din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș,
sesiunea iunie – octombrie 2022.
HCL nr.46 din 30.08.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la „Construire trei case și anexă”, în Sat Livezeni, Comuna Livezeni, str. Bisericii, nr. 31, jud. Mureș;
HCL nr.45 din 30.08.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Livezeni pentru perioada august – octombrie 2022;

HCL nr.44 din 27 iulie 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Livezeni, județul Mureș pe anul 2022.
HCL nr.43 din 27 iulie 2022 privind modificarea Anexei nr. 7 a Hotărârii Consiliului Local al comunei Livezeni nr. 60 din 22.12.2021, privind stabilirea
impozitelor și taxelor locale datorate de contribuabili persoane fizice și juridice
pentru anul fiscal 2022 la nivelul comunei Livezeni, județul Mureș.
HCL nr.42 din 27 iulie 2022 privind acceptarea declarației de renunțare privind imobilul – teren intravilan, identificat în CF nr. 50930 Livezeni;
HCL nr.41 din 27 iulie 2022 privind atestarea apartenenței la domeniul public și acordul înscrierii provizorii în Cartea Funciară a dreptului de proprietate
asupra unor imobile, în favoarea Comunei Livezeni;
HCL nr.40 din 27 iulie 2022 privind aprobarea modificării Statutului Asociației „Zona Metropolitană Târgu Mureș”;
HCL nr.39 din 27 iulie 2022 privind aprobarea aderării Comunelor Bălăușeri,Glodeni,Gornești și Mădăraș la Asociația ”Zona Metropolitană Târgu Mureș”;

HCL nr. 38 din 28 iunie 2022 privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul
„Creşterea eficienţei energetice a clădirii Primăriei din Comuna Livezeni și instalarea unei stații de încărcare
pentru vehicule electrice” în vederea finanţării prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C10 – Fondul Local,
Operaţiunea I.3.Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice.
HCL nr. 37 din 28 iunie 2022 privind asocierea Comunei Livezeni, prin Consiliul Local al Comunei Livezeni,
în calitate de membru fondator, cu Consiliile Locale ale Municipiul Târgu Mureș și Comunelor Cristești,
Corunca, Sângeorgiu de Mureș, Sântana de Mureș, Sâncraiu de Mureș și Pănet, în vederea constituirii
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Târgu Mureș”.
HCL nr. 36 din 28 iunie 2022 privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor
Analizei Cost-Beneficiu pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă
și apă uzată din județul Mureș, în perioada 2014-2020, Zona LUDUȘ-MIHEȘU DE CÂMPIE. UAT Luduș, UAT Sânger,
UAT Tăureni, UAT Zau de Câmpie, UAT Grebenișu de Câmpie, UAT Șăulia, UAT Miheșu de Câmpie”.
HCL nr. 35 din 28 iunie 2022 privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu
pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă și apă uzată din județul Mureș, în perioada 2014-2020,
Zona VALEA NIRAJULUI. UAT Crăciunești, UAT Acățari, UAT Bereni, UAT Măgherani ”.

HCL Nr. 34 din 8 Iunie 2022
HCL Nr. 33 din 8 Iunie 2022
HCL Nr. 32 din 8 Iunie 2022
HCL Nr. 31 din 8 Iunie 2022
HCL Nr. 30 din 8 Iunie 2022
HCL Nr. 29 din 8 Iunie 2022
HCL Nr. 28 din 8 Iunie 2022
HCL Nr. 27 din 24 Mai 2022
HCL Nr. 26 din 18 Mai 2022
HCL Nr. 25 din 18 Mai 2022
HCL Nr. 24 din 18 Mai 2022
HCL Nr. 23 din 18 Mai 2022
HCL Nr. 22 din 18 Mai 2022
HCL Nr. 21 din 21 Aprilie 2022
HCL Nr. 20 din 21 Aprilie 2022
HCL Nr. 19 din 21 Aprilie 2022
HCL Nr. 18 din 21 Aprilie 2022

HCL nr. 17 din 15 Martie 2022 privind modificarea HCL nr. 39 din 3 septembrie 2021

HCL nr. 16 din 10 martie 2022 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei prin
Compania Nationala de Investitii ” C.N.I.” S.A a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii
obiectivului de investitii ” Proiect tip – Construire cresa mica, sat Livezeni, comuna Livezeni, judetul Mures”
HCL nr. 15 din 10 martie 2022 privind actualizarea devizului general al obiectivului de investitie ” Constructie
capela mortuara in Satul Poienita, Comuna Livezeni”
Anexa la HCL nr. 14
HCL nr. 14 din 10 martie 2022 privind aprobarea DALI si a indicatorilor tehnico-economice ai investitiei
„Modernizarea infrastructurii rutiere in comuna Livezeni judetul Mures – Str. Capelei si Str. Sperantei
HCL nr. 13 din 14 februarie 2022 privind desemnarea unui reprezentant si a unui membru supeleant ai Consiliului
Local al comunei Livezeni, in comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea
functiilor vacante de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din
judetul Mures, sesiunea ianuarie – aprilie 2022
Anexa nr 5 la HCL nr.12
Anexa nr.3 la HCL nr.12
Anexa nr.2 la HCL nr.12
Anexa nr.1 la HCL nr.12
HCL nr. 12 din 14 februarie 2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Livezeni, judetul Mures pe anul 2022
HCL nr. 11 din 14 februarie 2022 privind aprobarea DALI si a indicatorilor tehnico – econimice ai investitiei
„Modernizare infrastructurii rutiere in comuna Livezeni, judetul Mures.
HCL nr. 10 din 14 februarie 2022 privind actualizare Planului de analiza si acoperire la nivelul comunei Livezeni
judetul Mures pentru anul 2022
HCL nr. 9 din 14 februarie 2022 privind aprobarea unor masuri privind aducerea la indeplinire a prevederilor Legii
nr.416/2001 privind venitul minim cu garantat cu modificarile si completarile ulterioare
HCL nr. 8 din 14 februarie 2022 privind modificarea HCL nr.60 din 22.12.2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor
locale datorate de contribuabili persoane fizice si juridice pentru anul fiscal 2022 la nivelul comunei Livezeni
HCL nr. 7 din 14 februarie 2022 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Livezeni
pe perioada de cel mult 3 luni
HCL nr. 6 din 20 ianuarie 2022 privind validarea Dispozitiei Primarului nr.1/04.01.2022 privind acoperirea definitiva
a deficitului
HCL nr. 5 din 20 ianuarie 2022 privind predarea in gestiune directa a unor bunuri din domeniul public
al comunei Livezeni,judetul Mures
HCL nr. 4 din 20 ianuarie 2022 privind preluarea retelei apei potabile aferente unor strazi din domeniul
public al Comunei Livezeni, judetul Mures
HCL nr. 3 din 20 ianuarie 2022 privind acceptarea declaratiei de renuntare privind imobilul – teren intravilan cu
destinatia drum, identificat in CF nr.54413 Livezeni
HCL nr.2 din 20 ianuarie 2022 privind luarea unor masuri in legatura cu Decizia nr.52/29.11.2016 emisa de
Curtea de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi Mures
HCL nr.1 din 20 ianuarie 2022 privind aprobarea organizarrii retelei unitatilor de invatamant de pe raza comunei Livezeni,
pentru anul scolar 2022-2023

 

HCL nr. 61 din 22 decembrie 2021 privind aprobarea Regulamentului pentru convietuire sociala sanatatea populatiei
si protectia mediului la nivelul comunei Livezeni, judetul Mures
HCL nr. 60 din 22 decembrie 2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de contribuabili
persoane fizice si juridice pentru anul fiscal 2022 la nivelul comunei Livezeni, judetul Mures
HCL nr. 59 din 22 decembrie 2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 al comunei Livezeni
judetul Mures
HCL nr. 58 din 22 decembrie 2021 privind utilizarea excedentului anual al institutiei pentru acoperirea
golului de casa in anul 2022

 

HCL nr 57 din 16 noiembrie 2021 privind aprobarea planului strategic de dezvoltare locala al
comunei Livezeni pentru perioada 2021-2027
HCL nr.56 din 16 noiembrie 2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 al comunei
Livezeni judetul Mures
HCL nr.55 din 16 noiembrie 2021 privind implementarea proiectului „Dotare utilaj multifunctional
tractor Zetor cu remorca” finantat P.N.D.R. Leader
HCL nr.54 din 16 noiembrie 2021 privind mandatul acordat reprezentantului autoritatii de a vota
in Adunarea Generala A.D.I „AQUA INVEST MURES” ajustarea preturilor la apa potabila si a tarifelor
la canalizare epurare pe aria de operare a S.C Compania Aquaserv S.A
HCL nr.53 din 16 noiembrie 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local
al Comunei Livezenipe o perioada de cel mult 3 luni

HCL nr.52 din 27 octombrie 2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 al comunei
Livezeni-județul Mureș
HCL nr.51 din 27 octombrie 2021 privind actualizarea devizului general,aprobat prin HCL nr.11/19.02.2020
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economice al obiectivului
de investiții ” Sistem de canalizare în localitatea Poienița, Ivănești și Sânișor din comuna
Livezeni județul Mureș ”
HCL nr.50 din 27 octombrie 2021 privind acceptarea declarațiilor de renunțare privind imobilele – terenuri
cu destinația drum,identificate în CF nr.50650, nr.54378, nr.54143 și nr.54141 Livezeni
HCL nr.49 din 27 octombrie 2021 privind unele măsuri urbanistice al UAT Livezeni, județul Mureș
HCL nr.48 din 27 octombrie 2021 privind reorganizarea Serviciului Soluntar pentru Situații de
Urgență de tip V1 al comunei Livezeni, județul Mureș
HCL nr.47 din 27.octombrie 2021 privind desemnarea reprezentantului CL al com Livezeni în comisiile de evaluare a
probei de interviu din cadrul concursului pentru ocupare funcțiilor vacante de director și director adjunct
din unitățiile de învățământ preuniversitar de sat din județul Mureș, sesiunea 2021
HCL nr.46 din 27.octombrie 2021 privind desemnarea reprezentanțiilor Consiliului Local al comunei Livezeni
în Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ Școală Gimnazială ”Benedek Elek” Livezeni,
județul Mureș
HCL nr.45 din 27.octombrie 2021 privind aprobaarea cererii de finanțare și a devizului general pentru
obiectivul de investiții ” SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA LIVEZENI, LOCALITATEA IVĂNEȘTI JUDEȚUL
MUREȘ ” pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny
HCL nr.44 din 27.octombrie 2021 privind aprobaarea cererii de finanțare și a devizului general pentru
obiectivul de investiții ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN COMUNA LIVEZENI, JUDEȚUL MUREȘ”
pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny

HCL nr.43 din 13.09.2021 privind scoaterea din evidentele fiscale a unor creante
HCL nr.42 din 13.09.2021 privind aprobarea unei documentatie de prima inscriere -drum
HCL nr.41 13.09.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021
HCL nr.40 din 03.09.2021 privind modificarea si completarea HCL nr. 74-2017
HCL nr.39 din 03.09.2021 privind modificarea si completarea HCL nr. 10-2021
HCL nr.38 din 17.08.2021 privind modificarea si completarea HCL nr. 30-2021
HCL nr.37 din 17.08.2021 preluarea retelei apei potabile
HCL nr.36 din 17.08.2021 privind trecerea terenurilor proprietate
privata in proprietate publica comunei Livezeni
HCL nr.35 din 17.08.2021 privind luarea unor masuri in legatura cu Decizia CC
HCL nr.34 din 17.08.2021 privind amplasare unor indicatoare rutiere in comuna Livezeni
HCL nr.33 din 17.08.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL nr.32 din 07.07.2021 privind rectificare bugetului local pe anul 2021
Anexa la HCL nr. 31-09.06.2021
HCL nr.31 din 09.06.2021 privind predarea in gestiune directa a unor bunuri
din domeniul public al comunei Livezeni
Anexa la HCL nr. 30-09.06.2021
HCL nr.30 din 09.06.2021 – privind aprobarea Regulamentului pentru conviețuire socială,
sănătatea populatiei și protecția mediului la nivelul comunei Livezeni

Anexa 1 la HCL nr.29 din 26.05.2021
HCL nr.29 din 26.05.2021 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și a Statului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ” ECOLECT MUREȘ”
Anexa 1 la HCL nr.28 din 26.05.2021
HCL nr.28 din 26.05.2021 Privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Livezeni de venituri și cheltuieli la data de 31 decembrie 2020
Anexa 1 la HCL nr.27 din 26.05.2021
HCL nr.27 din 26.05.2021 Privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Livezeni de venituri și cheltuieli pe trimestrul I al anului 2021
Anexa 1 la HCL nr.26 din 26.05.2021
HCL nr.26 din 26.05.2021 Privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public și privat al comunei Livezeni
HCL nr.25 din 26.05.2021 Privind alegerea președintelui de șsedință pe o perioadă de cel mult 3 luni

HCL nr. 23 din 20.04.2021 Privind modificarea anexei HCL nr. 17 din 24.03.2021
HCL nr. 22 din 20.04.2021 Privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor
HCL nr. 21 din 20.04.2021 Privind indexarea impozitelor si taxelor pentru anul 2022
HCL nr. 20 din 20.04.2021 Privind constituirea grupului de lucru – identificare asezarile informale

Anexa 5 – HCL 19 Buget imprumuturi sectiune dezvoltare
Anexa 4 – HCL 19 Buget imprumuturi
Anexa 3 – HCL 19 Buget sectiunea dezvoltare
Anexa 2 – HCL 19 Buget sectiunea functionare
Anexa 1 – HCL 19 Buget pe anul 2021
HCL nr. 19 din 20.04.2021 Privind aprobarea bugetului local pe anul 2021

HCL nr. 18 din 24.03.2021 Privind insusirea documentatiei topo din prima inscriere a imobilului teren in suprafata totala de 9255mp, situat in comuna Livezeni,judetul Mures
HCL nr. 17 din 24.03.2021 Privind aprobarea inchirierii prin incredintare directa a unor trupuri de pasune proprietate privata a Comunei Livezeni, judetul Mures
HCL nr. 16 din 24.03.2021 Privind aprobarea cuantumului lunar al burselor scolare si al numarului de beneficiari pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din Comuna Livezeni judetul Mures anul scolar 2020-2021

HCL 15 din 26.02.2021 Modificarea HCL 74-2017-prelungire perioada de tragere credit

HCL 14 din 23.02.2021 Aprobare PUZ Construire Hotel Panoramic
HCL 13 din 23.02.2021 Modificarea statului de functii
HCL 12 din 23.02.2021 Modificare Act constitutiv Zona Metropolitana
HCL 11 din 23.02.2021 Aderare Santana de Mures Asoc Zona Metropolitana

HCL 10 din 03.02.2021 – Modificare si completare HCL nr. 45-2020
HCL 9 din 03.02.2021 – Modificarea statutului de functii si a organigramei
HCL 8 din 03.02.2021 – Folosirea excedentului anual al institutiei in anul 2021
HCL 7 din 03.02.2021 – Modificare HCL nr. 63-2020 Impozite si taxe 2021
HCL 6 din 03.02.2021 – Trecerea unui teren in domeniu public
HCL 5 din 03.02.2021 – Plan de actiuni si lucrari de interes local
HCL 4 din 03.02.2021 – Modificarea anexei nr.2 la HCL 41-2019 salubrizare
HCL 3 din 03.02.2021 – Privind unele masuri in cadrul Programului pentru scoli
HCL 2 din 03.02.2021 – Organizarea rețelei scolare pe anul 2021-2022
HCL 1 din 03.02.2021 – Alegere presedinte de sedinta

Registrul HCL al Comunei Livezeni judetul Mures anul 2020

HCL 71 din 08.12.2020 – Modificare si completare HCL 60 din 2020
HCL 70 din 08.12.2020 – Nominalizare reprezentant „Zona Metropolitana Targu Mures”
HCL 69 din 08.12.2020 – Intentie depunere proiecte finantate prin POCU 2014-2020
HCL 68 din 08.12.2020 – Aprobare cont de executie a bugetului local pe trimestrul III
HCL 67 din 08.12.2020 – Aprobare folosire excedent
HCL 66 din 08.12.2020 – Insusire raport de evaluare teren inscris in CF 50731-Livezeni
HCL 65 din 08.12.2020 – Desemnare reprezentant Consiliu de Administrare Scoala Gimnaziala „Benedek Elek”
HCL 64 din 08.12.2020 – Rectificarea bugetului local pe anul 2020
HCL 63 din 08.12.2020 – Stabilire impozite si taxe an fiscal 2021
HCL 62 din 08.12.2020 – Nominalizare reprezentant AGA AQUA INVEST Mures
HCL 61 din 08.12.2020 – Nominalizare reprezentant AGA ECOLECT Mures

HCL 60 din 26.11.2020 – Modificare si completare HCL 74 din 2017

HCL 59 din 06.11.2020 – Inscrierea comunei Livezeni la proiectul de achizitie tablete pentru elevi
HCL 58 din 06.11.2020 – Trecerea unui teren in domeniul public al comunei Livezeni

HCL 57 din 02.11.2020 – Alegerea viceprimarului
HCL 56 din 02.11.2020 – Organizarea comisiilor de specialitate CL
HCL 55 din 02.11.2020 – Alegerea presedintelui de sedinta CL

HCL 54 din 23.09.2020 – Modificare si completare HCL 15 din 19.02.2020
HCL 53 din 23.09.2020 – Alegerea presedintelui de sedinta CL

HCL 52 din 16.09.2020 – Exceptare reglementari PUG
HCL 51 din 16.09.2020 – Rectificare buget local

HCL 50 din 19.08.2020 – Completare registru agricol perioada 2020-2024
HCL 49 din 19.08.2020 – Utilizare domeniu public SC ORANGE Romania SRL
HCL 48 din 19.08.2020 – Prima inscriere unor imobile in CF si atestarea identificarii unor drumuri comunale
HCL 47 din 19.08.2020 – Alegere presedinte de sedinta pentru lunile august-septembrie 2020

HCL 41 din 04.06.2020 – Completare PUG 2020
HCL 40 din 04.06.2020 – Completare HCL 68 din 2019 – impozite si taxe an fiscal 2020
HCL 39 din 04.06.2020 – Organizare retea unitati de invatamant an scolar 2020-2021
HCL 38 din 04.06.2020 – Aprobare PUZ beneficiar Cotoi Monica

HCL 37 din 07.05.2020 – Stabilirea datei de colectare a deseurilor selective
HCL 36 din 07.05.2020 – Stabilirea perioadei pasunatului pe teritoriul comunei Livezeni
HCL 35 din 07.05.2020 – Actualizare inventar bunuri din domeniul public
HCL 34 din 07.05.2020 – Acordarea unei scutiri de la plata chiriei in perioada interdictiilor activitatilor stomatologice
HCL 33 din 07.05.2020 – Rectificare buget local pe 2020
HCL 32 din 07.05.2020 – Sprijinire locuitori prin achizitionarea foliei pentru solar-sera
HCL 31 din 07.05.2020 – Alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de cel mult 3 luni

HCL 30 din 09.04.2020 – Indexare impozite si taxe pentru anul fiscal 2021
HCL 29 din 09.04.2020 – Aprobare taxa de avizare Consiliul Judetean Mures
HCL 28 din 09.04.2020 – Completare PUG Livezeni 2020 cu PUZ Ansamblu Lavandei 2019
HCL 27 din 09.04.2020 – Completare regulament de functionare Consiliu Local

HCL 26 din 26.03.2020 – Unele masuri in cadrul programului pentru scoli (lapte, corn si fructe)
HCL 25 din 26.03.2020 – Aprobare cont de executie a bugetului local
HCL 24 din 26.03.2020 – Insusirea bunurilor care apartin domeniului public si privat al comunei
HCL 23 din 26.03.2020 – Modificare HCL nr.2/2020 privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public
HCL 22 din 26.03.2020 – Masuri referitoare la debitorul SC UBERTY GENERAL SUPPLY & SERVICES SRL
HCL 21 din 26.03.2020 – Realocarea unor prevederi bugetare in bugetul local al comunei Livezeni in scopul combaterii pandemiei cauzate de COVID-19
HCL 20 din 03.03.2020 – Aprobare buget actualizat Sistem de canalizare Livezeni
HCL 19 din 19.02.2020 – Ajustare preturi apa potabila si canalizare AQUASERV
HCL 18 din 19.02.2020 – Masuri dosar executional SC IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCURESTI
HCL 13 din 19.02.2020 – Regulament pentru activitatea colectarii selective a deseurilor
HCL 12 din 19.02.2020 – Aprobare SF si ITE capela mortuara Poienita
HCL 11 din 19.02.2020 – Aprobare SF si ITE canalizare Poienita, Ivanesti si Sanisor.pdf
HCL 8 din 23.01.2020 – Venit minim garantat
HCL 7 din 23.01.2020 – Aprobare imprumut canalizare Livezeni
HCL 6 din 23.01.2020 – Contributie salubrizare
HCL 5 din 23.01.2020 – Prelungire scrisoare de garantie avans canalizare
HCL 4 din 23.01.2020 – Stabilire impozite 2020
HCL 3 din 23.01.2020 – Modificare si completare organigrama
HCL 2 din 23.01.2020 – Actualizare inventar bunuri din dom. public
HCL 1 din 23.01.2020 – Aprobare PUG 2020