Hotararile Autoritatii Deliberative

HCL 52 din 16.09.2020 – Exceptare reglementari PUG
HCL 51 din 16.09.2020 – Rectificare buget local

HCL 50 din 19.08.2020 – Completare registru agricol perioada 2020-2024
HCL 49 din 19.08.2020 – Utilizare domeniu public SC ORANGE Romania SRL
HCL 48 din 19.08.2020 – Prima inscriere unor imobile in CF si atestarea identificarii unor drumuri comunale
HCL 47 din 19.08.2020 – Alegere presedinte de sedinta pentru lunile august-septembrie 2020

HCL 41 din 04.06.2020 – Completare PUG 2020
HCL 40 din 04.06.2020 – Completare HCL 68 din 2019 – impozite si taxe an fiscal 2020
HCL 39 din 04.06.2020 – Organizare retea unitati de invatamant an scolar 2020-2021
HCL 38 din 04.06.2020 – Aprobare PUZ beneficiar Cotoi Monica

HCL 37 din 07.05.2020 – Stabilirea datei de colectare a deseurilor selective
HCL 36 din 07.05.2020 – Stabilirea perioadei pasunatului pe teritoriul comunei Livezeni
HCL 35 din 07.05.2020 – Actualizare inventar bunuri din domeniul public
HCL 34 din 07.05.2020 – Acordarea unei scutiri de la plata chiriei in perioada interdictiilor activitatilor stomatologice
HCL 33 din 07.05.2020 – Rectificare buget local pe 2020
HCL 32 din 07.05.2020 – Sprijinire locuitori prin achizitionarea foliei pentru solar-sera
HCL 31 din 07.05.2020 – Alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de cel mult 3 luni

HCL 30 din 09.04.2020 – Indexare impozite si taxe pentru anul fiscal 2021
HCL 29 din 09.04.2020 – Aprobare taxa de avizare Consiliul Judetean Mures
HCL 28 din 09.04.2020 – Completare PUG Livezeni 2020 cu PUZ Ansamblu Lavandei 2019
HCL 27 din 09.04.2020 – Completare regulament de functionare Consiliu Local

HCL 26 din 26.03.2020 – Unele masuri in cadrul programului pentru scoli (lapte, corn si fructe)
HCL 25 din 26.03.2020 – Aprobare cont de executie a bugetului local
HCL 24 din 26.03.2020 – Insusirea bunurilor care apartin domeniului public si privat al comunei
HCL 23 din 26.03.2020 – Modificare HCL nr.2/2020 privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public
HCL 22 din 26.03.2020 – Masuri referitoare la debitorul SC UBERTY GENERAL SUPPLY & SERVICES SRL
HCL 21 din 26.03.2020 – Realocarea unor prevederi bugetare in bugetul local al comunei Livezeni in scopul combaterii pandemiei cauzate de COVID-19
HCL 20 din 03.03.2020 – Aprobare buget actualizat Sistem de canalizare Livezeni
HCL 19 din 19.02.2020 – Ajustare preturi apa potabila si canalizare AQUASERV
HCL 18 din 19.02.2020 – Masuri dosar executional SC IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCURESTI
HCL 13 din 19.02.2020 – Regulament pentru activitatea colectarii selective a deseurilor
HCL 12 din 19.02.2020 – Aprobare SF si ITE capela mortuara Poienita
HCL 11 din 19.02.2020 – Aprobare SF si ITE canalizare Poienita, Ivanesti si Sanisor.pdf
HCL 8 din 23.01.2020 – Venit minim garantat
HCL 7 din 23.01.2020 – Aprobare imprumut canalizare Livezeni
HCL 6 din 23.01.2020 – Contributie salubrizare
HCL 5 din 23.01.2020 – Prelungire scrisoare de garantie avans canalizare
HCL 4 din 23.01.2020 – Stabilire impozite 2020
HCL 3 din 23.01.2020 – Modificare si completare organigrama
HCL 2 din 23.01.2020 – Actualizare inventar bunuri din dom. public
HCL 1 din 23.01.2020 – Aprobare PUG 2020