URBANISM

Datorită schimbărilor legislative, începând cu data de 01.03.2020 orice Certificatul de Urbanism resp. Autorizație de Construire se va emite de către Comuna Livezeni DOAR CU AVIZUL Consiliului Județean Mureș.

Astfel orice CERERE de emitere a CU resp. AC se va depune în 3 EXEMPLARE pentru ca un exemplar să se poată transmite către CJ Mureș.

Începând cu data de 12.03.2020 CERERILE pentru eliberarea ADEVERINȚELOR care să ateste faptul că un teren se află în INTRAVILANUL Comunei Livezeni se depun EXCLUSIV ONLINE.
CLICK AICI pentru detalii și cerere.