Europa pentru cetateni

Proiectul „Imigrație și Europa: noi cortine de fier?” a fost finanţat de Uniunea Europeană în cadrul programului „Europa pentru cetăţeni”

Aplicabil pentru Măsura 2.1 „Infrățirea orașelor”

Participare: proiectul a permis întrunirea a 150 de cetăţeni, dintre care 50 originari din comuna Livezeni (România), 25 din localitatea Karakoszorcsok (Ungaria), 25 din localitatea Kamond (Ungaria) și 50 din localitatea Sap (Slovacia).
Locul/Datele: întrunirea a avut loc în Comuna Livezeni, România de la 16/09/2019 la 22/09/2019
Descriere succintă:
Ziua de 16/09/2019 a fost consacrată primirii oficiale a membrilor delegațiilor sosite din partea partenerilor invitați, urmată de o scurtă conferință de presă și o cină festivă.
Ziua de 17/09/2019 a fost dedicată unei dezbateri publice cu titlul ”Cetățenia participativă”. Concomitent a avut deschiderea festivă a unui șir de evenimente publice – un festival gastronomic respectiv o serie de animații sportive și ludice pentru tineret.
Ziua de 18/09/2019 a fost consacrată unui colocviu urmat de o dezbatere publică cu titlul ”Imigrație și Europa. noi cortine de fier?”. De asemenea a avut loc un workshop cu scopul elaborării unui plan de cooperare între țările partenere implicate în proiect cu identificarea metodelor de implicare a cetățenilor în viața comunității. Seara s-a derulat un spectacol cultural artistic în aer liber.
Ziua de 19/09/2019 a demarat cu un colocviu și dezbatere cu titlul generic ”Viitorul Europei”, urmat de partea a doua a workshopului dedicat elaborării unui plan de cooperare între țările partenere implicate în proiect. Seara au continuat spectacolele cultural artistice în aer liber.
Ziua de 20/09/2019 a fost una tematică cu titlul generic ”Viitorul Europei: unitatea înseamnă forță?”. Am propus o întâlnire între cetățeni respectiv activități de educație non-formală pentru generația tânără.
Ziua de 21/09/2019 a fost consacrată descoperirii diversității culturale, religioase, etnice și lingvistice transilvănene. Am propus un circuit cu bicicleta pe raza comunei în vederea descoperirii patrimoniului cultural local, urmat de o vizită tematică în Târgu Mureș.
Ziua de 22/09/2019 am continuat activitatea dedicată descoperirii diversității culturale, religioase, etnice și lingvistice transilvănene, cu o vizită în orașele săsești Sighișoara și Brașov.
Ziua de 23/09/2019 a fost dedicată evaluării finale, închiderii oficiale, cu o conferință de presă și plecării oaspeților.

Proiectul in presa: https://www.e-nepujsag.ro/articles/testvertelepuelesek-talalkoztak-jedden