Istoria comunei

Istoria satului Livezeni

Livezeni a existat deja în secolul al XVI-lea, prima dată a fost amintit în 1505 sub numele de Yedd într-o scrisoare de gaj din Cluj-Mănăștur, ulterior a fost amintit ca Yedh, Jed, în 1613 fiind scris sub forma de Jedd. Originea numelui satului, potrivit presupunerii nedovedite a lui Orbán Balázs vine de la familia având numele Jett. În 1614 în Livezeni au trăit 38 de familii. În documente există și relatări despre școala din Livezeni, prima dată fiind amintită în 1615. Caracterizarea lui Orbán Balázs cuprinde următoarele: „Un sat drăguț locuit de secui reformați”. În hotarul de sud-vest al satului se găsesc coline rezultate din alunecări de teren, între care a campat în 1662 și pașa Ali. Biserica reformată a fost construită în 1816, fiind utilizate materiale de construcții rămase din biserica în stil gotic clădită pe stative de piatră.

Istoria satului Ivănești

Satul a fost amintit în documente încă mai devreme decât Livezeni: în 1332 este amintit pentru prima dată sub numele Sancto Johanne . În 1661a fost nimicit de oastea pașei Ali, biserica s-a surpat atunci, cei care s-au adăpostit  în biserică au fost  măcelăriți. Mai târziu boierii au colonizat o comunitate însemnată de români. Biserica reformată a fost construită în 1796, biserica greco-catolică (azi ortodoxă) a fost edificată în 1930.

Istoria satului Sânişor

Satul se întinde între munți, „în sânul” munților. În 1567 localitatea deja figurează sub această denumire. Capela reformată a fost construită în 1947, dar satul a avut biserică și în trecut, dovada acestui fapt fiind  un fragment de tavan casetat din  1642.

Istoria satului Poienița

Localitatea se întinde pe malul unui pârâu. În 1600 persoane de naționalitate română s-au stabilit în sat, apoi a fost construită și o biserică ortodoxă. Biserica reformată a fost edificată în locul bisericii de lemn din secolul al XIX-lea.