Alte documente

Validare PRIMAR alegeri 2020 – Judecatoria Targu Mures – dosar 10688-320-2020

Validare CONSILIERI LOCALI alegeri 2020 – Judecatoria Targu Mures – dosar 10689-320-2020

 

Declaratii casatorie

Inregistrare declaratie de casatorie COZLEA PAUL-ADRIAN si GYORGY SZIDONIA KRISZTINA – Data afisarii 16.11.2021

Inregistrare declaratie de casatorie Bardos Marton si Pop Ramona – Data afisarii 01.09.2021

Inregistrare declaratie de casatorie BALAZS SZABOLCS si CSANYI KINGA-BEATA – Data afisarii 25.08.2021

Inregistrare declaratie de casatorie POPA CIPRIAN-ADRIAN si RIGMANYI IRMA – Data afisarii 16.08.2021

Inregistrare declaratie de casatorie IGNAT PETRU VIOREL si JEDDI ILONA-ERZSEBET – Data afisarii 10.08.2021

Inregistrare declaratie de casatorie TAMAS ZOLTAN-SZABOLCS si MARKUS-SIPOS ADRIENN-EVELYN – Data afisarii 09.08.2021

Inregistrare declaratie de casatorie KOVACS SZABOLCS si CSEGZI BEATA – Data afisarii 07.07.2021

Inregistrare declartie de casatorie POPESCU ADRIAN si SZOLLOSI ENIKO-BEATA – Data afisarii 05.07.2021

Inregistrare declaratie de casatorie SZAKÁCS ELÖD TAMÁS și CSEH BRIGITTA ANDREA – Data afisarii 16.05.2021

Inregistrare declaratie de casatorie BARABAS REMUS BOGDAN si SĂCUI ANDREEA – Data afisarii 18.05.2021

Inregistrare declaratie de casatorie BARABAS REMUS BOGDAN si SĂCUI ANDREEA – Data afisarii 06.04.2021

Inregistrare declaratie de casatorie DIDILA Beniamin si MIHAI Cristina – Data afisarii 06.11.2020

Inregistrare declaratie de casatorie PACURARI Dorin-Alin si TINTI Maria-Debora – Data afisarii 31.08.2020

Inregistrare declaratie de casatorie ROSTAS Istvan si BALAZS Gyongyi – Data afisarii 27.08.2020

Inregistrare declaratie de casatorie OAIAGA Iustin-Pavel si MORAR Mirela-Cecilia – Data afisarii 27.08.2020

Inregistrare declaratie de casatorie DAVID Stefan si RUSU Cristina – Data afisarii 26.08.2020

Inregistrare declaratie de casatorie VIZI Gabor si LACATUSU Cristina – Data afisarii 14.07.2020

Inregistrare declaratie de casatorie SALISTEAN Florin si TIMOCEA Sabina-Diana – Data afisarii 08.07.2020

Inregistrare declaratie de casatorie MOLDOVAN Stefan si ERCEAN Corina-Sorina – Data afisarii 29.05.2020

Inregistrare declaratie de casatorie MOLDOVAN Janos-Zsolt si MUZSNAI Renata, data afisarii 31.03.2020

Inregistrare declaratie de casatorie SZILAGYI Csaba-Istvan si MOLNAR Noemi-Eszter – Data afisarii 11.02.2020

Inregistrare declaratie de casatorie TAKACS Sandor si KONCZ Aranka – Data afisarii 04.02.2020

Inregistrare declaratie de casatorie PARAJDI Gyorgy si TAMASI Noemi – Data afisarii 27.01.2020

– publicarea Registrului privind înregistrarea
refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum
obiecţiile cu privire la legalitate, efectuate în scris

-publicarea Registrului pentru consemnarea propunerilor,
sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorităţii
deliberative şi dispoziţiilor autorităţii executive, numai în cazul celor cu
caracter normativ

-informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor
de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei
publice locale

– informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor
de acte administrative, cu caracter normativ

– publicarea minutelor în care se consemnează, în
rezumat, punctele de vedere exprimate de participanţi la o şedinţă publică

– publicarea proceselor-verbale ale şedinţelor
autorităţii deliberative

– publicarea declaraţiilor de căsătorie

– publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit.
a) – g) şi care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică

– publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit.
a) – h) a căror aducere la cunoştinţă publică se apreciază de către
autorităţile administraţiei publice locale ca fiind oportună şi necesară