Alte documente

DECLARAȚII DE CĂSĂTORIE

PUBLICAREA PROCESELOR VERBALE ALE ȘEDINȚELOR AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

REGISTRUL PRIVIND ÎNREGISTRAREA REFUZURILOR DE A SEMNA/CONTRASEMNA/AVIZA
ACTELE ADMINISTRATIVE,PRECUM OBIECȚIILE CU PRIVIRE LA LEGALITATE,EFECTUATE IN SCRIS

REGISTRUL PENTRU CONTRASEMNAREA PROPUNERILOR, SUGESTIILOR SAU OPINIILOR CU PRIVIRE
LA PROIECTELE HOTĂRÂRILOR AUTORITĂȚII DELIBERATIVE ȘI DISPOZIȚIILOR AUTORITĂȚII EXECUTIVE

MINUTELE ÎN CARE SE CONSEMNEAZĂ,ÎN REZUMAT,PUNCTELE DE VEDERE EXPRIMATE DE PARTICIPANȚI LA O ȘEDINȚĂ PUBLICĂ