URBANISM

Datorită schimbărilor legislative, începând cu data de 01.03.2020 orice Certificatul de Urbanism resp. Autorizație de Construire se va emite de către Comuna Livezeni DOAR CU AVIZUL Consiliului Județean Mureș.

Astfel orice CERERE de emitere a CU resp. AC se va depune în 3 EXEMPLARE pentru ca un exemplar să se poată transmite către CJ Mureș.

Adresă de EMAIL pentru comunicări:
urbanism.livezeni@gmail.com

Taxele de eliberare a documentelor de urbansim

Se pot achita la sediul Primăriei, în numerar sau cu card bancar.
Resp. se pot achita prin virament:
– pentru Autorizatie de Construire și Certificat de Urbanism: RO98 TREZ 4762 1160 203X XXXX
– pentru Timbru Arhitect (dacă acesta nu s-a achitat deja direct către OAR): RO21 TREZ 4765 006X XX00 0238
Beneficiar: Comuna Livezeni

CUI: 4619140